This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
+34 977650098
Đặt Ngay

Ẩm thực

Restaurant Caledonia

  • 2015-04-30 12.28.21
  • 2015-04-30 12.38.21

Không gian

  • Phù hợp với gia đình
  • Truyền thống
  • Giản dị

Các chi tiết khác

  • Món lẻ
  • Chỗ ngồi ngoài trời
  • Nên đặt bàn trước
Close